How to Create Professional Media Kit

Create Professional Media Kit (Bloggers)

According to an Instagram poll, 96% of bloggers want and need to know how to create a professional media kit for their own blog. And who is a better person to teach you how than me – half blogger, half marketing manager? Before you go, I want to remind you that we’re hosting Master Class: […]

Digitalne priče: 5 načina kako iskoristiti Instagram algoritam

Algoritam je lista pravila koje trebate pratiti kako bi riješili problem. Postupajte sa njime kao sa receptom za lazanje. Dakle, kada pričamo o Instagram algoritmu, ne pričamo o nečemu što treba ‘pobijediti’, ‘hakirati’, već nešto čemu se trebamo podrediti kako bi izvukli što više od same aplikacije. Instagram engagement danas ide mnogo dalje od komentara […]